Open post

32وقد نزع إلى هذا المعنى 11-12-2020

معنى الرخصة في كتاب المقاصد، معنى الرخصة في كتاب الأحكام، حكم المفسدة مانع مغمور، معنى المعارض الراجح في الرخصة مع قيام الدليل المحرم، معنى المانع المغمور بالمفسدة، مناقشة تفسير الرازي للرخصة، الحرج تعلق به المانع المغمور في كل الشريعة، معنى المانع المغمور في المعارض الراجح رخصة، تفسير رفع الحرج،

Scroll to top