Open post

26المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة 11-12-2020

المسألة الثامنة، المقاصد باعتبار الآخرة، أدلة تقدير المقاصد باعتبار الآخرة، أثر امتزاج المصالح بالمفاسد في امتداد أثرهما في الآخرة،  موانع اعتبار المصلحة الفردية في اعتبار المقاصد، معنى المصالح إضافية، تفسير الجهاد وحد الردة في ضوء المقاصد الشرعية،

Scroll to top