Open post

136وتحرم الأصول والفصول 1-2-2019

المحرمات بالنسب، أقسام المحرمات، المحرمات المؤبدة، التحريم بعين المرأة، التحريم بسبب الجمع، التحريم بسبب العدد، دلالة الاقتضاء، التمييز بين الصناعة النحوية والأصولية، تحرم الأصول والفروع، يحرف فرع الأصل الأول وما سفل منه، زوجات الأصول والفصول حرام، لا يحدث في الأسباب والشروط والموانع نقصا ولا زيادة، كل عقد فاسد درأ الحد ينشر التحريم، كل عقد فاسد لم يدرأ الحد فلا ينشر التحريم، ولا يحرم بالحرام حلال، استفت قلبك، كيفية صلة الرحم،

Scroll to top